Ärendehantering

Ärendehanteringen förenklar hanteringen av frågor till styrelsen och arbetsuppgifter.
Ärendehanteringssystem Brf Hemsida

  • Full överblick över vad som behöver göras och är gjort.
  • Svara på ärenden i systemet eller via e-post. Konversationen sparas i systemet.
  • Delegera arbetsuppgifter till andra personer. Möjligt att automatisera tilldelning av visa uppgifter.

Tillbaka till Brf Hemsida